Imants Rotoknife

Imants Rotoknife Imants Rotoknife Imants Rotoknife Imants Rotoknife Imants Rotoknife Imants Rotoknife

Hoe werkt RotoKnife?

De meeste beheerders van natuurgras sportvelden krijgen vroeg of laat te maken met de gevolgen van een ‘black layer’ of ‘vilt’. Men raadt gewoonlijk aan deze te verwijderen. Imants heeft een innovatievere kijk op de zaak en beschikt nu over beproefde technieken om zowel het vilt als de ‘black layer’ te reduceren zonder schade en kosten voor alternatieve methodes.

 Vilt

Dit is gewoon de vorming van organisch materiaal in de bovenste lagen van de wortelzone. Het vilt is een opeenhoping van dode planten, beschadigde uitlopers, gemaaid gras, wortels en door de wind aangevoerd organisch materiaal.

Vilt wordt soms gewoon doelbewust geproduceerd. Landbouwers laten vaak gras groeien om het te maaien en te drogen en noemen het ‘hooi’. Andere maaien het en laten het vochtig en noemen het ‘silage’. Alle plantaardig materiaal dat snel geproduceerd wordt en gedurende lange tijd te nat of te droog gehouden wordt, zal bijgevolg de neiging hebben om een organische laag te vormen.

De vorming van vilt begint met een enkel stukje ‘plant’ dat op de grond valt. Zodra het materiaal de grond raakt, veroorzaakt het een verschil voor de grond eronder. Onder het materiaal heerst nu een miniklimaat dat ofwel kouder of warmer is dan daarboven. Er kan ook geen vocht uit de aarde verdampen of in de grond insijpelen. De gassen in de aarde en onmiddellijk boven het materiaal verschillen en vooral in geval van een dichte plantenpopulatie rond het materiaal. Al deze factoren wijzen op een verschil in de omgeving van het materiaal dat de levensomstandigheden van de lokale bewoners zoals de bacteriën, wormen, schimmels enz. verandert. In sommige gevallen worden ze aangezet tot actie en in andere gevallen volledig uitgeschakeld. Bij de komst van een ander stukje plantaardig afvalmateriaal verandert alles weer en het materiaal vormt ten slotte een doeltreffende barrière tegen zowel water als lucht. Bovendien neemt de kans dat materiaal, dat op ander materiaal valt, in aanraking komt met de grond en de bewoners ervan met elke laag af. Uiteindelijk ontstaat een situatie waarin het materiaal in geen geval meer kan vergaan zonder de laag aanzienlijk te verstoren.

De laag zelf heeft de neiging om aan de oppervlakte droog te zijn en vochtig daaronder waardoor in het bovenste deel een soort hooi en in het onderste deel een soort silage ontstaat. Bij rechtstreekse zonnestraling kan het grasvilt aanzienlijk opwarmen waardoor het gras eromheen ernstig bedreigd wordt. Hierdoor worden goede omstandigheden gecreëerd voor schimmelvorming waardoor grasviltschimmels, heksenkringen en een grote verscheidenheid aan ziekten gedijen. Deze laag kan van een droge oppervlakte veranderen in een natte, slijmerige oppervlakte, vooral in de herfst, wanneer slijmerige schimmels en algen op de mat worden gevormd. Hierdoor wordt een praktisch perfecte afdichting aan de oppervlakte gecreëerd die de wortels verstikt. Dit veroorzaakt een verminderde groei en vergeling van de plant. In deze situatie wordt de plant gevoelig voor ziekten en eventueel nieuw zaad zal wegrotten, wat de plant bijna fataal wordt.

De viltlaag hoeft men niet te verwijderen, aangezien het gewoon kan worden kapotgemaakt op de plaats waar het zich bevindt. Door het voortdurend te verticuteren met de gepaste machine (RotoKnife), wordt de ongeschonden toestand van het grasvilt verstoord, zodat er lucht en water kan doordringen. De verticuteerschijf brengt tegelijkertijd aarde van de onderste lagen in de viltlaag. Deze aarde bevat de basisbestanddelen voor het organische afbreken van het grasvilt. Het voortdurend en regelmatig verticuteren met schijven zal het grasvilt dus volledig kapotmaken zonder het te moeten verwijderen, op voorwaarde dat de grond voldoende kan draineren.

Conventionele bodemverbetering maakt een elementaire fout door te lokaal te werken. Prikken met holle pennen is lokaal, verticale drainage is lokaal, conventioneel verticuteren is lokaal, prikken met vaste pennen is ook lokaal. Deze hebben enkel effect op de plaats onmiddellijk rond de pen, terwijl de werking van zowel Earthquake als RotoKnife bestaat in het creëren van onderling verbonden wegen door de wortelzone waardoor alle gebieden van de wortelzone met elkaar worden verbonden. Hierdoor kan lucht en water worden getransporteerd om optimaal op de volledige wortelzone te kunnen inwerken en kunnen de organische middelen gelijkmatig worden verspreid waardoor de gezonde ontwikkeling van alle planten in de behandelde grond wordt bevorderd.

Vilt kan het best worden beheerst met een voortdurend vilt bestrijdingsbeleid dan te proberen om het vilt te verwijderen.

Daarom de RotoKnife!