PPS , Vredepeel - Imants
We hadden de verwachting dat deze machine beter zou passen (tov ploegen) in een aantal proeven waarin aangrenzende veldjes individueel bewerkt moeten worden. Deze verwachting is waargemaakt, met de Ecomix hebben we geen last van bijvoorbeeld een eindvoor, wat ervoor zorgt dat deze proefvelden egaler blijven en teeltbewerkingen makkelijker uit te voeren zijn dan wanneer individuele veldjes afzonderlijk geploegd worden.

We hebben in Vredepeel inderdaad twee jaar dankbaar gebruik gemaakt van jullie machine. Wat ervaringen op een rijtje:

  • We hebben een proefje gedaan met tuinkerszaden om te kijken naar de menging van de grond, in vergelijking met een standaard grondbewerking ploegen. We hebben tuinkerszaad over de grond uitgestrooid, vervolgens de grondbewerking er overheen plaats laten vinden en de grond per laagje van 5 cm opgegraven om de tuinkers binnen in bakken te laten ontkiemen. We zagen hierin duidelijk dat met de Ecomix de tuinkers verspreid was over de bovenste 10 cm van de grond, en bij ploegen rond de 20-25 cm de meeste tuinkers voor kwam.
  • Ten opzichte van een niet kerende grondbewerking met een vaste tand merken we dat we met de Ecomix meer verse grond krijgen, dat het makkelijker is om een goed zaaibed te maken. Ook worden gewas- en groenbemesterresten wat beter weggestopt terwijl er ondiep gewerkt wordt. Dit heeft vervolgens voordelen bij mechanische onkruidbestrijding.
  • Ten opzichte van ploegen merken we dat er meer onkruid en gewasresten bovenin blijven die ofwel vooraf of naderhand meer aandacht vragen.
  • We hadden de verwachting dat deze machine beter zou passen (tov ploegen) in een aantal proeven waarin aangrenzende veldjes individueel bewerkt moeten worden. Deze verwachting is waargemaakt, met de Ecomix hebben we geen last van bijvoorbeeld een eindvoor, wat ervoor zorgt dat deze proefvelden egaler blijven en teeltbewerkingen makkelijker uit te voeren zijn dan wanneer individuele veldjes afzonderlijk geploegd worden. 
Imants vorm

Meer weten?


Neem contact met ons op. 

Bel +31 (0)497 - 642 433 of mail naar info@imants.nl

Of vul het contactformulier in