0cm

Max. werkdiepte

0pk

Benodigd vermogen

0pk

Maximaal vermogen

0cm

Werkbreedte

Begonnen in 1983 als akkerbouwer na het succesvol afgronden van zijn studie aan het HAS Leeuwarden.
Veenkoloniaal bouwplan ca 70 ha.
Gewassen: fabrieksaardappelen, suikerbieten, graan. Vroeger iedereen in de regio, maar nu langzaam wel iets meer diversiteit in de buurt (uien en lelies).

In 1983 werd alles geploegd. Maar hij wilde zelf graag vooruit komen en het iets makkelijker krijgen. Nieuw Weerdinge is een veengebied dus liefst behoudt Rieks het veen onderin als buffer tegen nachtvorst. Met name stoppen met ploegen en vaste tand-bewerking werd toen toegepast. Nadeel was echter dat menging niet plaatsvond. Met name voor de kunstmest, onkruid en droge stuifgronden waar Dhr. Hoving ook mee te maken heeft, is dat noodzakelijk.

Toen hij een iets zwaardere trekker kocht (130 pk), wilde hij graag combineren met spitten. In 2006-2007 kocht hij een 37-serie. Zijn doel was namelijk


om het aantal bewerkingen minder te maken.

 Als je graan zaait, dan moet je eerst ploegen. Dan ben je een paar dagen aan het ploegen. Land droogt uit. Dan naar huis, omwisselen. Zaaibedcombinatie aanmaken en dan zaaien. Dan wil je achteruit kijken, maar dat lukt haast niet meer want het is een groot stuif bed en het zaadje komt in droog stuifzand terecht. En het nadeel van ploegen is ook de begin voor en eind voor en je kan de grond niet achter doen. Dan heb je eigenlijk een wentelploeg nodig maar dat is op zandgrond niet mogelijk daar gebruik je enkel een rondgaande ploeg. Dus duurt veel te lang. 

En dan is een spitmachine ideaal.

Tegelijk met de spitmachine heeft Rieks ook meteen een Amazone zaaiopbouw gekocht. Want als Rieks nu de grond bewerkt, zit het graan er ook in en in de vochtige grond. Alles is ook in 1 keer goed. Zaadjes worden egaal verspreid en verdeeld in de zwarte grond. Liefst doet Rikus nog 1 voorbewerking; losmaken met cultivator om ervoor te zorgen dat hij met spitmachine sneller kan spitten.

Ook suikerbietenland spit Dhr. Hoving omwille van het mooie zaaibed na bewerking in tegenstelling tot ploegen omdat dit de grond grover achterlaat. Enkel aardappels poten, doet R. Hoving met een vaste tand.

Ca. 3 jaar geleden heeft dit bedrijf zijn machine ingeruild voor een andere spitmachine met iets meer werksnelheid, de 44WX300, mede dankzij de subsidie waar hij toen recht op had. In combinatie met een stevigere trekker, kon hij zich ook een zwaardere spitmachine permitteren. Voordeel van deze is ook de geïntegreerde woelpoten in de spitmachine. De klant durfde namelijk de aparte Culter niet nog toe te voegen aan de combinatie. Dit omwille van het feit dat Dhr. Hoving dat in combinatie met het spitzaaien en teveel van het goede vond.

Inmiddels spit de klant alles; ook de groenbemester (bladrammenas).


Ploegen is ideaal om de structuur te veranderen van de grond waar spitten eerder mengt en behoudt. De keuze om voor spitten of andere grondbewerking te kiezen wilt Dhr. Hoving niemand voorschrijven; dit is voor iedereen zelf te besluiten en te beoordelen naar de persoonlijke situatie. Voor iedereen geldt echter dat spitten hét werktuig is om achter mekaar door te werken. Bijvoorbeeld meerdere mensen naar het land (zelf of ingehuurd). 

Eerst spitten en dan de pootmachine er meteen achteraan. Ongeveer allebei even hard te werken en kunnen mekaar uit de brand helpen als het noodzakelijk is. Daar past een spitmachine naadloos bij en kan je in 1 dag klaar zijn. Ideaal.
Imants vorm

Meer weten?


Neem contact met ons op. 

Bel +31 (0)497 - 642 433 of mail naar info@imants.nl

Of vul het contactformulier in