Grondbewerking


Imants produceert en ontwikkelt machines voor grondbewerking van akkerbouw, tuinbouw, kassenteelt etc. Om goed voor uw grond te zorgen dragen staan een drietal componenten hoog in het vaandel. Deze gebruiken we als basis voor alle ontwikkelingen.


Kosten: Imants geeft u inzicht in de kosten die u maakt met de huidige grondbewerkingsmethoden. Dit gebeurt door middel van een eigen ontwikkelde berekeningsmodule die frequent getoetst en geactualiseerd wordt.


Capaciteit: Dit is een belangrijk aspect waarbij ook rekening wordt gehouden bij de berekening van de huidige grondbewerkingsmethoden. Bovendien kan ingeschat worden wat de tijdswinst kan zijn in het geval u kiest voor een spitmachine en zaaien in één werkgang. Ook hiervoor kan de berekeningsmodule gebruikt worden.


Kwaliteit: Uiteraard mag de kwaliteit van de grondbewerking niet ontbreken. Hoewel deze veel minder makkelijk meetbaar is, staat deze bij Imants hoog in het vaandel.


Een mogelijkheid om de kwaliteit o.a. te kunnen meten, ontwikkelden wij de penetrometer.

Hoe deze werkt, kunt u in het volgende filmpje zien:

Bij Imants kunt u kiezen uit diverse categorieën grondbewerkingsmachines.

Als eerste hebben we de Spitmachines. Onder te verdelen in de volgende categorieën:


  • niet kerende grondbewerking ( 0-15 cm)
  • reguliere grondbewerking ( 15-45 cm)
  • diepe grondbewerking (45+ cm)
Lees meer over spitten

Een volgende grondbewerkingscategorie is het frezen waarin we een onderscheid maken tussen:

  • Reguliere frezen
  • Overtop (of omkeer-) frezen 


Lees meer over frezen