Contact

Imants BV
Turnhoutseweg 29, REUSEL, NL

Tel. +31 (0)497-642433
Email: info@imants.nl

*
*
*
*
*
Graag bovenstaande vragen minimaal invullen zodat we u kunnen contacteren. Onderstaande vragen zorgen ervoor dat we u beter van de juiste informatie kunnen voorzien.


Privacy Statement

Bij Imants BV nemen wij uw privacy serieus en voldoen we aan de huidige wetgeving op het vlak van privacy. Wij zijn verplicht toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken. 

Imants BV gebruikt uw naam, telefoonnummer, emailadres of andere contactgegevens alleen voor het maken van afspraken gericht op werkzaamheden passend bij onze bedrijfsdoelstellingen. Indien ons initiële contact niet tot een opdracht of nadere mailwisseling leidt en u geen klant, leverancier, medewerker, samenwerkingspartner, opdrachtgever of opdrachtnemer van ons wordt, dan worden uw gegevens binnen 3 maanden uit onze bestanden verwijderd.

In het geval dat ons initiële contact leidt tot een zakelijke relatie of mailwisseling vanuit uw initiatief, dan worden uw gegevens alleen indien nodig gedeeld met derden die direct bij de activiteiten zijn betrokken om deze relatie conform onze gezamenlijke doelstellingen vorm te geven. Deze partijen hanteren uw gegevens conform de huidige privacywetgeving. Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen.

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen. U kunt de door ons opgeslagen gegevens altijd inzien of vragen dat wij deze gegevens verwijderen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

De volledige tekst van onze privacy-overeenkomst kunt u hier lezen.

Door het aanvinken van het volgende vakje geeft u aan de privacy overeenkomst goed te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn:

*