Suenaert Pieter BVBA - Meesters in Moderne Zaai-technieken - Imants

Suenaert Pieter BVBA - Meesters in Moderne Zaai-technieken


Wat Suenaert onderscheidt van andere bedrijven, is hun vermogen om het hele proces in één werkgang uit te voeren. Van West-Vlaanderen tot Henegouwen bewerken ze gronden variërend van puur zand tot zware leemgronden. Alles wordt gespit tot aan het aardappelen zaaien, waarna eenmalig wordt geploegd om de dieper gelegen grond naar boven te halen.

Het grootste voordeel van de spitmachine? De organische stof is gelijkmatig verdeeld over de hele bodem. Dit draagt bij aan een gezonde en vruchtbare bodem die essentieel is voor succesvolle gewassen.

Een ander voordeel van spitten is dat het beter werkt in droge omstandigheden, waarbij planten beter kunnen doorwortelen dan bij ploegen. Maar ook als het te nat is voor ploegen, kan Suenaert nog steeds gebruikmaken van de spitzaaimachine. Dit maakt hen uniek en geeft hen een concurrentievoordeel dat niet te evenaren is.

Een belangrijk aspect van het spitproces is de timing: in het najaar wordt de bodem losgemaakt om te drogen, terwijl in het voorjaar alles stevig wordt aangedrukt. Deze aanpak bevordert niet alleen de groei van gewassen, maar ook de gezondheid van de bodem zelf.

Ik zie alleen maar voordelen van de spitmachine. Grootste voordeel is dat de organische stof door de gehele bodem gemengd zit.

Maar Suenaert stopt daar niet. Ze hebben ook ontdekt dat dorsmaïs perfect kan worden ingespit, waardoor het als organische stof kan dienen en beschikbaar kan worden gesteld voor toekomstige gewassen. Met hun moderne machines zoals de 48 en 58 machine kunnen ze snelheid maken zonder in te leveren op kwaliteit.


Kortom, Suenaert Pieter BVBA heeft bewezen dat spitten een betere optie is dan ploegen. Hun vermogen om zaaien mogelijk te maken onder alle omstandigheden heeft hen tot meesters in hun vakgebied gemaakt. Met hun focus op gezonde bodems en succesvolle gewassen blijven ze vooroplopen in de loon- en akkerbouwsector.

Imants vorm

Meer weten?


Neem contact met ons op. 

Bel +31 (0)497 - 642 433 of mail naar info@imants.nl

Of vul het contactformulier in