Van Oorschot - Rijsbergen


Het bedrijf is begonnen met ploegen en spitten om het geheel aan opties aan te kunnen bieden bij de klanten in loonwerk. 

Spitten wordt met name toegepast omdat het snel en makkelijk werken is; kan in 1 keer een zaai of plantbed klaarleggen. Teun vindt het met name perfect als de groenbemester (denk aan tagetes of japanse haver bijvoorbeeld), geklepeld wordt waarna spitzaaien mogelijk is. Perfect! Met name de groenbemester die in licht vochtige grond gezaaid moet worden, maakt het spitzaaien ideaal.

Vooral bij aardbeienteelt is hij voorstander van spitten. Banen van aardbeienruggen afgewisseld met banen stro, worden eerst gefreesd en daarna schuin over de banen gereden met spitzaaicombinatie. Op deze manier is het stro mooi ingewerkt en is meteen de groenbemester ingezaaid tegen de aaltjes.

Ook combineert van Oorschot het spitzaaien met de bodemherbicide bespuiting. De bodemherbicide word ingewerkt in de toplaag door middel van de aangedreven harkrol.

Perfect!

aldus van Oorschot. Ook in de spinazie heeft hij goede ervaringen; valt op dat bij de combinatie van ploegen en daarna zaaien, de opkomst trager is dan bij het spitzaaien omdat daar oppervlakkiger gewerkt wordt en mede daardoor snellere opkomst van het zaad plaats vindt.

Imants vorm

Meer weten?


Neem contact met ons op. 

Bel +31 (0)497 - 642 433 of mail naar info@imants.nl

Of vul het contactformulier in