Imants Eco-Mix: NKG Spitmachine voor Gezonde Bodem. - Imants
spotlight

Eco-Mix type L of Z


360
Start digging

Mengen van gewasresten

Reductie CO2-voetafdruk

Werkgangen combineren

Voordelen van Niet-kerende Grondbewerking (NKG):

NKG is een opkomende trend in de landbouwsector, dankzij aantoonbare voordelen voor bodemkwaliteit en gewasopbrengst. Imants Eco-Mix maakt deze techniek toegankelijk met geavanceerde functies.


  • Behoud van Bodemstructuur: De Eco-Mix behoudt de bodemstructuur, wat leidt tot betere vochtretentie, beluchting en wortelgroei.

  • Efficiëntie in Eén Werkgang: Met de Culter Eco-Mix combineert u spitten, mengen, zaaibedbereiding en optioneel zaaien in één werkgang. Dit bespaart tijd, brandstof en minimaliseert bodemverdichting.


Milieuvriendelijk en Efficiënt Landbewerken:

De Eco-Mix van Imants is niet alleen milieuvriendelijk, maar verhoogt ook de efficiëntie op uw land. Overweeg deze spitmachine voor een duurzame aanpak van landbouwactiviteiten, verminderde operationele kosten en verhoogde opbrengsten.

Imants Spitmachines: Meer dan 60 Jaar Ervaring:


Imants heeft meer dan 60 jaar ervaring in spitmachines. Spitten met Imants gaat verder dan eenvoudig grond omdraaien. Het is een proces van organisch materiaal mengen, gewasresten verwerken en een gezond zaaibed creëren.

Lees meer over spitten

IMANTS SPITMACHINES ZORGEN VOOR UW BODEM


Om de grond ondiep, intensief te mengen en diep te woelen, heeft Imants de Eco-Mix spitmachine in combinatie met de Culter voorzetwoeler ontwikkeld. 


Over het algemeen kan het volgende gezegd worden over grondbewerking: 

1. Er moet liefst zo weinig mogelijk organisch materiaal van het land worden gehaald. Dit betekent dat plantresten zoveel mogelijk op het land moeten blijven. 


2. Als er organisch materiaal op het land aanwezig is, moet dit bij voorkeur voorzichtig in de bodem worden gemengd voordat het oxideert en in de atmosfeer terechtkomt. Door deze voorzichtige menging krijgen ook lucht en water vrij spel wat zowel de luchtdoorlaatbaarheid en de waterberging verbetert. 


3. Het is goed om de grond na het voorzichtig mengen weer aan te drukken. Hierdoor oxideert het organisch materiaal niet zo snel en wordt het omgezet door bodemorganismen in voeding voor het bodemleven.


4. De wortel heeft een groot aandeel in de binding van koolstof in de bodem. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om de wortel zo goed mogelijk de ruimte te geven. Dit houdt vooral in dat verdichte lagen die vaak door zwaar materieel worden veroorzaakt, worden verwijderd en dat de juiste bodemaggregaten worden gevormd. Minder werkgangen met machines zorgen ervoor dat er minder kans is op verdichting en mede daardoor voor een betere water infiltratie.


De afgelopen jaren hebben wij bij Imants precies die machine ontwikkeld die voor deze taken nodig is: de Eco-Mix Culter combinatie. 


De Eco-Mix creëert de geschikte bodemstructuur waarbij organisch materiaal ondiep ingewerkt wordt. Hierdoor blijven alle nutriënten in de bovenste laag. Door dit organisch materiaal in de bovenlaag te houden, wordt ook de grond minder stuif gevoelig. De harkrol zorgt voor een aangedrukte bovenlaag. 


Dit betekent dat grondbewerking met Imants machines niet alleen de bodem beschermt en de opbrengst verhoogt, maar ook bijdraagt aan de bescherming van het klimaat. 


Deze Eco-mix in combinatie met de Culter is ook goed te combineren met zaaimachines. Door bewerkingen te combineren bespaart u niet alleen tijd en geld, maar ook de bodemstructuur

DE OPBOUW VAN DE ECO-MIX SPITMACHINE


De Eco-Mix van Imants is een roterende spitmachine, speciaal ontwikkeld voor vlakke, niet-kerende grondbewerking. De machine is ideaal voor traditionele en/of biologische land- en tuinbouw.

Afhankelijk van wat u nodig heeft op uw bedrijf kan Imants de juiste Eco-Mix adviseren.Zo zijn er Eco-Mix spitmachines die geschikt zijn voor gebruik achter lichte (L) of zwaardere (Z) tractoren.

De spitas bewerkt de grond door middel van spades die via een spadebeugel aan de spitas bevestigd zijn. Bij de Eco-Mix vormen 4 spadebeugels een krans. Door de langzaam draaiende en oppervlakkig werkende spitas, wordt het bodemleven minimaal verstoord.

HET SX-SPADEBLAD


Te gebruiken op alle grondsoorten behalve natte klei. De spadebladen zijn eenvoudig te vervangen.

Alle spitmachines zijn uitgerust met een nokkenkoppeling op de aftakas. Deze zorgt voor een beveiliging van de aandrijflijn. 

Aandrijflijn EM-SX300LH

Woelen, ja of nee?


De ideale werkdiepte van de Eco-Mix is 12 cm met een werkdiepte bereik van 8 tot 20 cm. 

Om een goede aansluiting met de diepere bodemlagen te bewerkstelligen, wordt het gebruik van de Eco-Mix aanbevolen in combinatie met de Imants Culter, voorzetwoeler.De werkdiepte van Eco-Mix en Culter kan onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. De Culter kan versteld worden tot een maximale werkdiepte van 60 cm. De ideale rijsnelheid is 6 km/u.

De Culter is een losse voorzetwoeler. Deze is ook solo of in combinatie met andere machines in te zetten (zie Culter voorzetwoeler).

HET EINDRESULTAAT

AANGEDREVEN HARKROL


De Imants Eco-Mix spitmachine wordt uitgerust met een aangedreven harkrol. De unieke verende tanden drukken de gewasresten in de bovenlaag en zorgen voor een fijn en egaal zaaibed. Deze rol egaliseert, verkruimeld en werkt dus gewasresten in. Het is de ideale rol voor zand- en leemgronden.


ONDER HET OPPERVLAK


Zowel op de grond als in de bouwvoor onstaat een evenwichtige bodemstructuur. Onder de grond is het van groot belang voor alle teelten dat de wortels vrij kunnen groeien zodat ze meststoffen en vocht kunnen vinden. Het aerobe bodemleven moet zich goed voelen. Daarom is een balans van poriën (lucht), vocht en voedingsstoffen belangrijk. Door de storende lagen op te heffen, de organische stof te mengen en de bovenlaag licht aan de drukken wordt voldaan aan deze criteria. 


De Eco-Mix in combinatie met de Culter voorzetwoeler zorgt daarvoor.  

Opties en Combinaties:


Pas de Eco-Mix spitmachine aan uw behoeften aan met verschillende opties, nalooprollen en hefinrichtingen. Combineer werkgangen om tijd, geld en bodemstructuur te besparen.

Kies voor Imants Eco-Mix Spitmachine - Uw machine voor duurzame en efficiënte landbewerking! Neem contact op voor meer informatie en ontdek de voordelen voor uw gewasopbrengst.

WERKGANGEN COMBINEREN


De Eco-Mix spitmachines kunnen gebruikt worden om grond klaar te leggen in afwachting van het zaaien of poten. Maar de spitmachines kunnen ook het hart vormen van combinaties om in 1 werkgang alle bewerkingen te doen. Een Imants voorzetwoeler trekt de grond diep los voor hij gespit wordt. Daarna zorgt de harkrol voor een mooi zaaibed. Een opgebouwde zaaimachine zorgt ervoor dat in 1 werkgang alle bewerkingen gedaan zijn. Het combineren van werkgangen spaart niet alleen geld en tijd maar ook de bodemstructuur. Grondbewerking met Imants machines beschermt de bodem en het klimaat, en verhoogt uw opbrengst in 1 enkele werkgang. 


Hier ziet u enkele mogelijke combinaties met de Eco-Mix spitmachine.

MODELLEN OVERZICHT


Specificaties Eco-Mix spitmachine zonder Culter

Type

Werkbreedte (cm)

Totaal breedte (cm)

Aantal Rondsels / spaden

Ben. vermogen (pk) Max. vermogen (pk) Gewicht (kg) Overig

EM-SX300LH

300

324

8 / 32

125

175

1590

Ideale snelheid **: 5 km/u 

Wij adviseren deze spitmachine i.c.m. de Culter 3.0

EM-SX300ZH

300

327

8 / 32

125

235

1870

Ideale snelheid **: 5 km/u 

Wij adviseren deze spitmachine i.c.m. de Culter 3.0

Specificaties Culter Eco-Mix combinatie

Type

Werkbreedte (cm)

Totaal breedte (cm)

Aantal spaden

Vermogen (pk)

Gewicht (kg)

Culter Eco-Mix L

300

324

32

125-175

2470

Culter Eco-Mix Z

300

327

32

125-235

2750

Spitdiepte: 8-15 cm, 

Woeldiepte (als uitgerust met Culter voorzetwoeler): max. 60 cm 


Culter is verkrijgbaar als CAT II - II, CAT III - II, CAT III - III. Voor overige opties, raadpleeg de Culter voorzetwoeler of neem contact op.

Spitmachine inclusief: Walterscheid aftakas met nokkenkoppeling, Snelwisselsysteem voor de spitbladen (SX), LED verlichtingsset en breedtemarkering

Imants vorm

Meer weten?


Neem contact met ons op. Bel +31 (0)497 - 642 433 of mail naar info@imants.nl.

Of vul het contactformulier in