Spitten is meer


Spitten versus Ploegen

SPITTEN IS MEER DAN (G)ROND DRAAIEN


Meer dan 60 jaar ervaring met spitmachines, daar kan Imants op terug kijken. Uit die ervaring hebben we geleerd dat spitten meer is dan zomaar grond omdraaien. Véél meer zelfs. Spitten, dat is organisch materiaal mengen met de levende bovengrond, dat is gewasresten onder werken en een zaaibed creëren, dat is groenbemesters inmengen zodat deze kunnen worden afgebroken tot nutriënten voor de volgende teelt. Kort samengevat, zowel boven de grond als in de bouwvoor kunt u spreken van een egale, homogene en gezonde bodem na bewerking met Imants spitmachines. 


De voordelen van roterend spitten ziet u hieronder:

IMANTS SPITMACHINES ZORGEN VOOR UW BODEM


De roterende beweging van de spitas met spades zorgt voor een optimale mengende werking. Hierdoor worden gewasresten, mest of compost en groenbemester over de gehele werkdiepte gemengd met de grond zodat deze snel afgebroken en opgenomen kunnen worden.

"De roterende beweging van de spitas met spades zorgt voor een optimale mengende werking."

Gewasresten of groenbemester gaan zo geen laag vormen onderin de bouwvoor. Door de menging over de gehele werkdiepte kan ook het bodemleven mee profiteren van het vers aangebrachte organisch materiaal. Omdat de spitbladen happen grond nemen van 25 tot 30 cm en deze van de onderliggende grondlaag lostrekken ontstaat geen ondoorlaatbare storende laag onderin, de zogenaamde ploegzool. Dit wil zeggen dat (hevige) neerslag door kan dringen in de diepere grondlagen en zo het grondwater kan aanvullen. De losse structuur die achterblijft na het spitten laat niet alleen water door, maar ook lucht kan dieper de bodem indringen.


Omdat spitmachines geen storende laag vormen in de bodem blijft de capillaire werking intact, zo kan het opstijgend grondwater de wortels van de planten bereiken wanneer ze het nodig hebben. Tijdens het spitten wordt de bouwvoor gemengd, maar niet volledig gekeerd. Hierdoor blijft de bodemtemperatuur grotendeels behouden waardoor de grond minder lang moet opwarmen. Dit resulteert in een snellere kieming. De diepere grondlagen krijgen tijd genoeg om op te warmen terwijl de planten groeien.

"Met een Imants spitmachine kan de grond in 1 bewerking zaai- of plantklaar gelegd worden."

Met een Imants spitmachine kan de grond in 1 bewerking zaai- of plantklaar gelegd worden. De aangedreven harkrol laat een ideaal zaaibed na. Door bewerkingen te combineren bespaart u niet alleen tijd en geld maar ook de bodemstructuur. 


U kunt ook kiezen voor een krukasspitmachine of steekspitmachine als de grond zwaarder wordt en grover weggelegd moet worden. De voordelen van deze grondbewerking:

Hulp nodig?


Met de keuzehulp van Imants wordt u geholpen in het vinden van de juiste machine.

Ga naar de keuzehulp