KORO® Topdrain 1500

KORO®  Topdrain 1500 KORO®  Topdrain 1500 KORO®  Topdrain 1500 KORO®  Topdrain 1500 KORO®  Topdrain 1500

KORO® by Imants - Top Drain 1500

TopDrain – voor oppervlakte drainage.

De KORO® by Imants Topdrain is een multifunctionele machine die sleuven graaft, grond verwijdert, zand inbrengt en belucht. Alles in één werkgang.

Ontworpen voor sportvelden en fairways de voordelen zijn legio; besparing op arbeid en materiaal en een sneller en schoner proces dan gebruikelijke methodes.

De Koro by Imants Topdrain is ontwikkeld met als doel, door snelle oppervlakteafwatering fairways optimaal bespeelbaar te houden, afkeuringen van competitie velden te voorkomen en wedstrijd / trainingsgebruik mogelijk te maken tegen lage kosten per speeluur. Door snelle oppervlakteafwatering ontstaat een stabiele toplaag,een sterk grasbestand en wordt de bespelingschade beperkt. Het Topdrain systeem is ter verkrijging van een sterk gezond grasbestand, tevens gebaseerd op het handhaven van een natuurlijke toplaag, met een evenwichtig bodemleven, waarin voedingsstoffen en vocht worden vastgehouden.
 


Werkwijze:
Het Koro® by Imants Topdrain systeem wordt haaks aangelegd op een met zand gevuld drainagesysteem, zodat d.m.v. een ruitennet een directe open verbinding tussen maaiveld en drainagebuizenstelsel ontstaat. Ingegraven zandsleuven blijven aanwezig en vermengen zich niet met de naastliggende grond. Op een goed doorlatende ondergrond is het Topdrain- systeem ook toe te passen. Het Topdrain-systeem zorgt ook voor een verhoogde waterberging op plaatsen waar de waterafvoer niet optimaal is. De machine graaft gelijktijdig 3 sleuven van 4 x 20 cm.diep, en vult deze met zand. De banden drukken deze met zand gevulde sleuven weer aan. De onderlinge afstand van de sleuven is 50 cm. De uitgefreesde grond wordt d.m.v. een transportband en een naast rijdende wagen afgevoerd. Deze uitgefreesde grond kan elders, evt. met zand vermengd, weer als dressgrond gebruikt worden. Na het doorzaaien van een behandeld veld groeien de sleuven snel weer dicht.