Grondontsmetting / fumigation

Grondontsmetting, grondontsmettingsmachine, spitmachine, aaltjes bestrijding, imants, frontunit Grondontsmetting, grondontsmettingsmachine, spitmachine, aaltjes bestrijding, imants, Grondontsmetting, grondontsmettingsmachine, spitmachine, aaltjes bestrijding, imants, Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation Imants frontunit, onstmettingsmethode, grondontsmetting Redball unit, imants, onstmetting, grondontsmetting Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation Grondontsmetting / fumigation

Imants is specialist op het gebied van machinebouw voor grondonstmetten en biofumigatie. De unieke spitas met linkse en rechtse spitbladen zorgt voor een optimale menging van middel of plantenresten.

De ontsmettingsunits kunnen op een aantal van onze spitmachines gebouwd worden.


Om problemen met aaltjes en onkruid te voorkomen worden vaak chemische producten toegepast. De Imants ontsmetters zijn speciaal gemaakt om het product zo effectief mogelijk toe te passen en aan te brengen. Zodat men met zo weinig mogelijk middel een zo goed mogelijk resultaat bereikt. Met ganzenvoeten wordt het middel in de aarde geïnjecteerd. Hierbij wordt het middel op een diepte van ongeveer 20 cm over de volledige werkbreedte verdeeld.Vervolgens wordt het middel door de spitas intensief (verticaal) door de bouwvoor gemengd.
Met een aangedreven gladde rol wordt daarna het landoppervlak luchtdicht afgesloten waardoor het middel (in gasvorm) in de grond zijn werk kan doen.
Er zijn meerdere opties mogelijk om de ontsmettingsunit te combineren met spitmachines.
Bij de grotere combinaties wordt er gewerkt met een frontunit voor aan de trekker. Hier zijn verschillende opties mogelijk. Hieronder een aantal voorbeelden.
Frontunit 1)
Mogelijkheid voor het vervoeren van (maximaal twee) 1000 liter monam containers
Eigen buffertank van 600 liter
AR spuitpomp in combinatie met Teejet spuitcomputer
Ganzenvoeten zijn in deze combinatie aan de spitmachine gemonteerd
Frontunit 2)
Mogelijkheid voor het vervoeren van een 1000 liter monam container
Eigen buffertank van 50 liter
AR spuitpomp in combinatie met Teejet spuitcomputer
Ganzenvoeten zijn aan de frontunit gemonteerd
Frontunit 3)
Eigen buffertank van 1100 liter
AR spuitpomp in combinatie met Teejet spuitcomputer’
Ganzenvoeten zijn aan de frontunit gemonteerd
Voor meer productinformatie over grondontsmettingsmachines kunt u  contact opnemen met Imants. Grondontsmettingsmachines zijn zeer klantspecifieke machines en worden dus op maat gemaakt.
Geschikt voor verschillende grondsoorten
Machine opties van klein tot groot
Verschillende werkbreedtes
Aangedreven harkrol
Aangedreven gladde rol
Werkdiepte 15 - 35 cm
Mogelijkheid van injecteren met frontunit of direct aan de spitmachine

Biofumigatie

Biofumigatie oftewel biologische grondontsmetting is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Biofumigatie is een vorm van grondontsmetting met behulp van stoffen die vrijkomen bij het hakselen van de verse gewasresten . De effectiviteit van biofumigatie is ondermeer afhankelijk van het ras, de teeltomstandigheden (o.a. grondsoort en klimaat) en tijdstip en wijze van hakselen en onderwerken van het gewas.
Er worden de laatste jaren proeven gedaan met verschillende plantenmengels. Deze mengsels worden vervolgens in de grond gespit en met een gladde rol wordt de grond luchtdicht afgesloten zodat het gas wat er ontstaat optimaal benut wordt.
De beste manier om biofumigatie toe te passen is met behulp van een klepelmaaier  in de fronthef van de trekker en achter meteen de gewasresten in de grond spitten en met een gladde rol luchtdicht afsluiten.
Voor meer informatie neem contact op met Imants.
 0497-642433 of info@imants.nl