Ploeg

Van oudsher uit wordt er in veel gebieden op de wereld geploegd. Vroeger was dit een makkelijke machine die achter het paard te spannen was waardoor het paard het zware werk kon doen. Men ploegde om weer een nieuwe vruchtbare teelt laag bovenop te krijgen, waardoor men tijdelijk een schone onkruid loze bovenlaag kreeg waarin men makkelijk kon zaaien.

Imants is ook ooit begonnen als ploegenfabrikant. Dit staat beschreven op onze historie pagina.

We hebben echter een unieker en beter concept bedacht dat in veel gebieden de ploeg overbodig maakt.

Tegenwoordig is de ploeg in een aantal gebieden in de wereld goed te vervangen en is het zelfs beter om de grond te bewerken met een spitmachine. Deze machine past heel goed in het principe van zo weinig mogelijk werkgangen. Een spitmachine kan de hoofdgrondbewerking combineren met direct zaaien maar kan ook uitgerust worden met zaaitechniek. Hierdoor kan er een uniek span ontstaan en kan een agrariër soms in 2 werkgangen zijn perceel van winterland tot afgewerkt perceel maken. Men kan bijvoorbeeld voor de maisteelt eerst mestrijden en injecteren in de bodem en dan met een spitmachine met maiszaaitechniek en fronttank een perceel afwerken. Dit wordt bijvoorbeeld in Duitsland bij een aantal biogasinstallaties uitgevoerd.

Een spitmachine wordt ook door agrariërs in de wereld ingezet zodra ze ploegloos hun grond willen bewerken. Imants heeft in het verleden ook onafhankelijk onderzoek laten doen door PPO waaruit ook naar voren kwam dat een spitmachine meer rendement levert. Dit vooral omdat een spitmachine in 1 werkgang de diepe grondbewerking combineert met zaaibedbereiding en zelfs de mogelijkheid biedt om direct te kunnen zaaien. Bij de ploeg moet er altijd naderhand nog een bewerking uitgevoerd worden.

Een spitmachine is een ideale machine in ploegloze omstandigheden. Dit is zeker het geval als men de grond wat intensiever wil bewerken dan alleen met een voorzet woeler voor een rotorkopeg te werken. Men hoort vaak dat van een aantal jaren niet kerende grondbewerking (NKG) de grond toch achteruit loopt in productie.

Agrariërs die nu ploegen of niet kerende grondbewerking toepassen en zelf een keer ervaring willen opdoen met een spitmachine of een keer een spitmachine in de praktijk willen zien kunnen contact opnemen met Imants door ons te bellen, een mail te sturen of ons contactformulier in te vullen.

Ga naar Imants spitmachines